KontaktSIDA

J3M
Malmgatan 6
SE-333 31 Smålandsstenar
Sverige
Tfn: +46 (0) 371-301 70
E-post: info@j3m.se

Teamviewer: https://get.teamviewer.com/j3mTV

Henrik Liljedahl
Försäljning 
Stålbyggnader
henrik.liljedahl@j3m.se
070-290 02 75

Christer Axelsson
Försäljning/Projektledning
Stålbyggnader
christer.axelsson@j3m.se
070-683 22 47

Andreas Svensson
Försäljning/Projektledning
Stålbyggnader
andreas.svensson@j3m.se
076-893 25 21

Stefan Hoof
Försäljning/Projektledning
Stålbyggnader
stefan.hoof@j3m.se
070-575 22 92

Niclas Sjöholm
Försäljning/Projektledning
Byggservice
niclas.sjoholm@j3m.se
072-501 43 59

Hitta till oss

Välkommen in till vårt nya kontor på Malmgatan 6, 333 31 Smålandsstenar.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat en policy och skapat rutiner för behandling av personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
För att ta del av vår policy gällande personuppgifter kontakta oss.