KontaktSIDA

J3M
Malmgatan 6
SE-333 31 Smålandsstenar
Sverige
Tfn: +46 (0) 371-301 70
E-post: info@j3m.se

Teamviewer: https://get.teamviewer.com/j3mTV

Henrik Liljedahl
Försäljning 
Stålbyggnader
henrik.liljedahl@j3m.se
070-290 02 75

Christer Axelsson
Försäljning/Projektledning
Stålbyggnader
christer.axelsson@j3m.se
070-683 22 47

Andreas Svensson
Försäljning/Projektledning
Stålbyggnader
andreas.svensson@j3m.se
076-893 25 21

Hitta till oss

Välkommen in till vårt nya kontor på Malmgatan 6, 333 31 Smålandsstenar.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och garanterar att vara ansvarsfull i hanteringen av dina personuppgifter. Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Insamling av personuppgifter får endast ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och J3M samlar endast in uppgifter som behövs för detta ändamål. För att kunna säkerställa och visa att J3M lever upp till lagstiftningens krav har J3M upprättat ett antal policys och rutiner för hanteringen av personuppgifter och samlat all dokumentation avseende dataskyddsarbete i verktyget Qnister GDPR.

För att kunna ingå och hantera avtal behandlar J3M personuppgifter för kunder och leverantörer. Om kunden eller leverantören är en juridisk person behandlar J3M personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos dessa juridiska personerna med bakgrund av detta syfte. Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer och e-post. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att J3M har en rättslig skyldighet till det.
 
Tillgång till personuppgifterna har endast de personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget samt i marknadsföringssyfte.
 
J3M lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen eller vad som är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis, och arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra.
 
Vid frågor gällande J3Ms personuppgiftshantering kontakta ledningen på J3M.

Miljö